Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

New vacancy for 1 Dutch speaking teaching assistant

officiële aankondiging op website UGent

Deeltijds (15%) praktijkassistent

 • Uiterste inschrijvingsdatum: 8 augustus 2016
 • Vakgroep/directie/dienst: RE22 – Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
 • Type contract: Statutaire aanstelling
 • Bezetting: 15%
 • Vacature type: Assisterend academisch personeel

Voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid zoeken wij een deeltijds praktijkassistent (15%) binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht in het vakgebied Mensenrechten (RE22).

Jouw profiel

 • Je bent houder van een diploma van Master of gelijkgesteld diploma, bij voorkeur in de Rechten. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling;
 • Je oefent overige beroepsactiviteiten uit en/of  je hebt aantoonbare ervaring die kan bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs, in casu de Legal Clinic Mensenrechten. Het betreft hierbij bv. praktijkervaring als advocaat, magistraat of NGO-medewerker.
 • Je hebt aantoonbare en concrete expertise inzake het recht van de mensenrechten
 • je hebt interesse in een onderwijsopdracht in vermeld domein;
 • Je hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening;
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt uitstekende actieve en passieve kennis van het Nederlands, en goede passieve kennis van het Frans en het Engels. Uitstekende actieve kennis van het Engels strekt tot aanbeveling.

Jouw opdracht

 • Je levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de Vakgroep, met name de organisatie, begeleiding en training van studenten Legal Clinic Mensenrechten. Concreet gaat het om intensieve coaching van kleine groepjes studenten.

Ons aanbod

 • Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van één jaar. De aanstelling kan onbeperkt hernieuwd worden voor periodes van maximaal vijf jaar.
 • Opgelet: Je kan niet voor een gecumuleerd percentage van meer dan 30 % als praktijkassistent aan de UGent aangesteld worden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/10/2016.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie hierover vind je op onze website.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof,  een breed opleidings- en vormingsaanbod, fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op onze website.

Interesse?

Je sollicitatie dient uiterlijk op 08/08/2016 om 23u59 (CET) toe te komen via solliciterenAAP@UGent.be met als bijlage (samengevoegd in één document):

 • sollicitatiebrief
 • CV
 • een kopie van het vereiste diploma

Vermeld duidelijk de functie en de vakgroep en het referentienummer van deze vacature: 2016-07-08. Je krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Opgelet: Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Professor Eva Brems (Eva.Brems@UGent.be) of Dr. Stijn Smet

 

Subscribe

Don't miss out on our latest events!