Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

New vacancy looking for 2 Dutch speaking PhD researchers

Aan het Human Rights Centre (faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent) zijn 2 posities vacant voor doctoraatsonderzoek onder leiding van professor Eva Brems in het kader van een interdisciplinair onderzoeksproject over ‘Procedural Fairness in Multicultural Conflicts’.

Het betreft posities voor 48 maanden (twee maal 24 maanden) vanaf 1 oktober 2016, in het statuut van doctoraatsbursaal.
De ene onderzoeker (m/v) zal onderzoek verrichten naar mensenrechtenbescherming door lokale besturen, met een focus op multiculturele conflicten.
De andere onderzoeker (m/v) zal onderzoek verrichten naar de verhouding tussen ‘procedural fairness’ en ‘distributive fairness’ bij de aanpak van lokale multiculturele conflicten.

Beide onderzoeken gebeuren in nauwe samenwerking met sociologen en sociale psychologen. Beide onderzoeken omvatten naast literatuuronderzoek een belangrijke component veldonderzoek (in België).
Het volledige onderzoeksvoorstel kan op verzoek worden bekomen bij prof. Brems.

Arbeidsvoorwaarden: http://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/doctoraatsbursalena-z.htm
Het beursbedrag bedraagt 100 % van het bedrag van het salaris van een AAP-lid met dezelfde gezinsomstandigheden: zie hiervoor salarisschalen

Het profiel dat we zoeken:
– Diploma Rechtsgeleerdheid behaald met zeer goede of uitstekende studieresultaten
– Voldoen aan de voorwaarden voor tewerkstelling in het statuut van doctoraatsbursaal (nog geen 12 maanden voorafgaande tewerkstelling aan UGent in AAP statuut, evenmin eerder een doctoraatsbeurs hebben genoten)
– Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands (met het oog op veldonderzoek)
– Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (met het oog op wetenschappelijke presentaties en publicaties, evenals het functioneren in een internationale onderzoeksgroep)
– Een open, zelfstandige en dynamische persoonlijkheid
– Relevante postgraduaatstudies strekken tot aanbeveling
– Vertrouwdheid met etnisch-culturele minderheidsgroepen in Vlaanderen strekt tot aanbeveling
– Ervaring met veldonderzoek (ihb interviews) strekt tot aanbeveling

Hoe solliciteren?
Stuur je CV, motivatiebrief, en een staal van je academisch schrijven (bij voorkeur in het Engels) aan eva.brems@ugent.be , uiterlijk op 1 juni. Vermeld ook de contactgegevens van 2 referentiepersonen, die bereid zijn om op verzoek je wetenschappelijke vaardigheden toe te lichten (geen aanbevelingsbrieven toevoegen).
Op basis van de dossiers zal een eerste selectie worden doorgevoerd. Voor de geselecteerden volgt vervolgens een sollicitatiegesprek in de loop van de maand juni.

Subscribe

Don't miss out on our latest events!