Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Adviesorganen in het migratierecht: inspiratie vanuit rechtsvergelijkend perspectief.

De Vreemdelingenwet van 1980 voorziet in de oprichting van een adviescommissie, de Commissie voor Advies aan Vreemdelingen (art. 32), die voornamelijk een “slapend bestaan” leidt. Naar aanleiding van het nieuwe Migratiewetboek dat opgesteld wordt, behelst deze masterproef een vergelijkende analyse van organen inzake toezicht en advies in het migratierecht in een selectie van andere Europese landen, waaronder Nederland, ter inspiratie voor de Belgische context (inzake bevoegdheden, type adviezen en monitoring etc.).

Selection

Masterstudenten:
Gemotiveerde studenten sturen een mail met korte motivatie inzake het doen van een masterproef in het migratierecht, mbt een voorgesteld onderwerp of eigen onderwerp. Het volgen van vakken binnen het migratierecht wordt
ten sterkste aangeraden. Op basis van de mails worden studenten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarin de motivatie verder toegelicht kan worden, en het onderwerp desgevallend verder afgebakend
LL.M students: please contact prof. Ellen Desmet by sending an email to Ellen.Desmet[@]ugent.be
Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!