Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Bijzondere procedurele noden in de procedure om internationale bescherming in België

Artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet voorziet dat een verzoeker om internationale bescherming de elementen kan aanbrengen waaruit zijn bijzondere procedurele noden blijken, om aanspraak te kunnen maken op de rechten en te kunnen voldoen aan de verplichtingen voorzien in de Vreemdelingenwet. Maar wat zijn deze “bijzondere procedurele noden” precies, en welke maatregelen (kunnen) worden genomen door de Belgische asielinstanties om tijdens de procedure om internationale bescherming tegemoet te komen aan de bijzondere procedurele noden van de betrokkene? Aan de hand van interviews met mensen uit de praktijk, zou naar voor komen wat dit begrip in de praktijk betekent. Zo blijkt bvb. dat een verzoeker om internationale bescherming altijd in persoon zijn verzoek moet komen indienen bij de DVZ, ook al is medisch ondersteund dat de persoon daar niet toe in staat is. Deze masterproef kan ook een rechtsvergelijkend onderzoek voeren naar de praktijk in andere landen.

Selection

Masterstudenten:
Gemotiveerde studenten sturen een mail met korte motivatie inzake het doen van een masterproef in het migratierecht, mbt een voorgesteld onderwerp of eigen onderwerp. Het volgen van vakken binnen het migratierecht wordt
ten sterkste aangeraden. Op basis van de mails worden studenten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarin de motivatie verder toegelicht kan worden, en het onderwerp desgevallend verder afgebakend
LL.M students: please contact prof. Ellen Desmet by sending an email to Ellen.Desmet[@]ugent.be
Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!