Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Children’s Rights under the European Social Charter

Studies often deal with children’s rights under the UN Convention on the Rights of the Child or the European Convention on the Rights of the Child. While the European Social Charter remains quite understudied, a number of provisions under the Charter deal with rights of children. The research aims to provide an in-depth study of the European Social Charter from a childen’s rights perspective, also highlighting any cross-fertilization between different regional regimes.

Selection

Dit is de selectie procedure van prof. Yves Haeck:

Stap 1: de student dient een voorstel via email in bij de promotor (Yves.Haeck[@]UGent.be), met vermelding van een tentatieve titel.
De tekst voldoet aan de volgende vereisten:
(1) Lengte tekst: exact 2 pagina’s;
(2) Lettertype: Calibri;
(3) Lettergrootte: 11;
(4) Alinea afstand: voor: 0 pt; na: 0 pt;
(5) Regelafstand tussen tekst: enkel.

Stap 2: de promotor of vermoedelijke commissaris neemt contact met de student op voor eventuele toewijzing van het thema en legt in dat geval een afspraak voor een intakegesprek vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de motivatie/motivering

Language:
  • English

Subscribe

Don't miss out on our latest events!