Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

De bescherming van het ongeboren kind dat dreigt op te groeien in een verontrustende opvoedingssituatie

Regelmatig wordt in de media opgeroepen tot verplichte anticonceptie bij ouders met uiteenlopende problematieken zoals verslavingen, agressie en bepaalde verstandelijke beperkingen. Bij mensen met een verstandelijke beperking wordt dit, hoewel het ietwat onder de radar blijft, regelmatig toegepast. Bij mensen die te kampen hebben met verslavingen of een agressieproblematiek ligt het thema veel gevoeliger. De centrale onderzoeksvraag in deze masterproef handelt over welke mensenrechtelijke aspecten aan bod komen bij het vraagstuk rond verplichte anticonceptie en welke alternatieve maatregelen eventueel aangewend kunnen worden om het leven van het ongeboren kind te beschermen.

Selection

Dit is de selectie procedure van prof. Yves Haeck:

Stap 1: de student dient een voorstel via email in bij de promotor (Yves.Haeck[@]UGent.be), met vermelding van een tentatieve titel.
De tekst voldoet aan de volgende vereisten:
(1) Lengte tekst: exact 2 pagina’s;
(2) Lettertype: Calibri;
(3) Lettergrootte: 11;
(4) Alinea afstand: voor: 0 pt; na: 0 pt;
(5) Regelafstand tussen tekst: enkel.

Stap 2: de promotor of vermoedelijke commissaris neemt contact met de student op voor eventuele toewijzing van het thema en legt in dat geval een afspraak voor een intakegesprek vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de motivatie/motivering

Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!