Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Intrekkingen van internationale bescherming om redenen van openbare orde

Onderwerp voorgesteld door NANSEN, the Belgian Refugee Council. Statistieken tonen een toenemend aantal gevallen van intrekkingen van internationale bescherming (vluchtelingenstatus / subsidiaire beschermingsstatus) om redenen van openbare orde. Deze masterproef bestaat uit een analyse van de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waar uitsluiting/weigering/opheffing/intrekking wordt bevestigd op basis van openbare orde redenen en hoe deze gedefinieerd worden. Een tweede luik van de masterproef zou de voorlegging van de juridische tegenargumenten inhouden.

Selection

Masterstudenten:
Gemotiveerde studenten sturen een mail met korte motivatie inzake het doen van een masterproef in het migratierecht, mbt een voorgesteld onderwerp of eigen onderwerp. Het volgen van vakken binnen het migratierecht wordt
ten sterkste aangeraden. Op basis van de mails worden studenten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarin de motivatie verder toegelicht kan worden, en het onderwerp desgevallend verder afgebakend
LL.M students: please contact prof. Ellen Desmet by sending an email to Ellen.Desmet[@]ugent.be
Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!