Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Naar een interdisciplinaire aanpak van asiel.

Onderwerp voorgesteld door NANSEN, the Belgian Refugee Council. Deze masterproef onderzoekt mogelijke stereotypen bij rechters in asielzaken, op basis van een interdisciplinaire analyse. Een voorbeeld betreft het verband tussen “autonomie” en “vrees voor vervolging” bij vrouwen die genitale verminking vrezen, in de zin dat vrouwen die als autonoom gepercipieerd worden, een minder grote vrees voor vervolging / FGM zouden hebben. Het andere voorbeeld betreft personen die laattijdig een verzoek om internationale bescherming indienen op grond van seksuele oriĆ«ntatie of genderidentiteit.

Selection

Masterstudenten:
Gemotiveerde studenten sturen een mail met korte motivatie inzake het doen van een masterproef in het migratierecht, mbt een voorgesteld onderwerp of eigen onderwerp. Het volgen van vakken binnen het migratierecht wordt
ten sterkste aangeraden. Op basis van de mails worden studenten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarin de motivatie verder toegelicht kan worden, en het onderwerp desgevallend verder afgebakend
LL.M students: please contact prof. Ellen Desmet by sending an email to Ellen.Desmet[@]ugent.be
Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!