Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Positieve actie op basis van gender in tijden van genderautonomie

Het Belgische (en ook supranationale) discriminatierecht voorziet de mogelijkheid – onder voorwaarden – van positieve actie op basis van geslacht/gender. De vraag rijst wat de impact is van het recht op zelfbeschikking inzake genderidentiteit op hoe tot nu naar die maatregelen werd gekeken (bv. bewijs van gender, formulering van genderquota, aanvaardbaarheid van genderpariteit …).

Selection

Kandidaat voor een masterproef in het grondwettelijk recht? Zo ga je tewerk:
1) Denk na over een eigen voorstel of kies een onderwerp uit de lijst met suggesties. De lijst met suggesties geeft meestal ook een summiere aanzet van afbakening, onderzoeksvragen en/of methode. Daarvan kan uiteraard in overleg met de promotor worden afgeweken.
2) Neem zo snel mogelijk contact op met de promotor (Toon Moonen: toon.moonen@ugent.be of Pieter Cannoot: pieter.cannoot@ugent.be). In je bericht leg je in 750 woorden uit waarom het onderwerp jou interesseert, welke vragen het bij je oproept en doe je een eerste suggestie over hoe je het onderzoek zou aanpakken. Geef, als je ook een ander onderwerp bij dezelfde promotor overweegt, in één zin je reservekeuze aan.
3) We plannen vervolgens met jou een verkennend gesprek in. Dat moet ten laatste op 22 oktober 2021 hebben plaatsgevonden. Na die datum worden geen nieuwe studenten meer toegelaten. Tijdens het gesprek gaan we dieper in op het onderwerp en welke richting je ermee zou uitgaan. Het is ook de gelegenheid voor jou om je eerste vragen te stellen. Indien meerdere studenten interesse hebben voor hetzelfde onderwerp, beslist de promotor op basis van de schriftelijke motivatie en het gesprek welke student ermee aan de slag kan.
4) Studenten die een individueel verkennend gesprek hebben gehad, nemen deel aan een gezamenlijke informatiesessie over het onderzoeksplan en de masterproef zelf. Daar leggen we uit wat de verwachtingen zijn (inclusief deadlines) en welke begeleiding je krijgt. We geven ook tips & tricks. Die sessie gaat door op 27 oktober 2021 om 10u in Paddenhoek 1.1. Behoudens overmacht is deelname aan die sessie verplicht om het onderwerp definitief te registreren.
5) Tijdens het traject word je begeleid door de promotor. De promotor kan ook een lid van zijn team betrekken bij de begeleiding. Hij brengt je daar na de informatiesessie van op de hoogte.

Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!