Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Vervolging en foltering: hoe passen deze begrippen in elkaar?

Onderwerp voorgesteld door NANSEN, the Belgian Refugee Council. Hoe verhoudt de definitie van foltering zich ten aanzien van definitie van vluchteling? Waar zijn er overlappingen, tegenstrijdigheden en mogelijkheden tot synergieën? Om zowel vervolging als foltering te definiëren, moeten immers verschillende constitutieve elementen worden onderzocht, met name: welke daden, welke ernst, welke intentie, welke dader, maar ook welk tijdstip en welke plaats. Beide definities evolueren ook, onder meer door de rechtspraak en het werk van UNHCR en de speciale rapporteurs inzake foltering. De masterproef zou kunnen bestaan uit een zo volledige en actueel mogelijke inventaris te maken van de inhoud van de definities van vervolging en foltering, zodat dit in de handen van advocaten een doeltreffend instrument wordt om de behoefte aan internationale bescherming van asielzoekers die slachtoffer zijn van foltering, beter te verdedigen.

Selection

Masterstudenten:
Gemotiveerde studenten sturen een mail met korte motivatie inzake het doen van een masterproef in het migratierecht, mbt een voorgesteld onderwerp of eigen onderwerp. Het volgen van vakken binnen het migratierecht wordt
ten sterkste aangeraden. Op basis van de mails worden studenten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarin de motivatie verder toegelicht kan worden, en het onderwerp desgevallend verder afgebakend
LL.M students: please contact prof. Ellen Desmet by sending an email to Ellen.Desmet[@]ugent.be
Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!