Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Fact-finding missions for gross human rights violations

Regional human rights courts can organize so-called fact-finding missions when confronted with human rights violations. Both the Inter-American and African Court of Human Rights may, if necessary, organize such missions when confronted with cases involving gross and/or large-scale violations of human rights, while the European Court of Human Rights seems to have become rather  reticent on the issue. The question arises whether (or not) it is expedient for regional human rights courts to organize fact-finding missions in certain circumstances.

Process

Dit is de selectie procedure van prof. Yves Haeck:

Stap 1: de student dient een voorstel via email in bij de promotor (Yves.Haeck[@]UGent.be), met vermelding van een tentatieve titel.
De tekst voldoet aan de volgende vereisten:
(1) Lengte tekst: exact 2 pagina’s;
(2) Lettertype: Calibri;
(3) Lettergrootte: 11;
(4) Alinea afstand: voor: 0 pt; na: 0 pt;
(5) Regelafstand tussen tekst: enkel.

Stap 2: de promotor of vermoedelijke commissaris neemt contact met de student op voor eventuele toewijzing van het thema en legt in dat geval een afspraak voor een intakegesprek vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de motivatie/motivering

Language:
  • English

Subscribe

Don't miss out on our latest events!