Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Literatuur en Mensenrechten

De masterproeven bij Prof. Brems kaderen dit jaar in 2 initiatieven van onderzoeksvalorisatie. Het zijn dus wat de vorm (en deels ook de inhoud) betreft geen typische masterproeven.

Dit is een project voor studenten die van literatuur houden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om romans. Er is plaats voor 6 studenten in dit project.

De vooropgestelde output in dit project is dubbel:

 • Een dossier voor leesgroepbegeleiders over een roman met een mensenrechtenthema (zie https://hrrn.ugent.be/impact-projects/literatuur-en-mensenrechten/)
 • Een juridisch achtergronddossier mbt de relevante mensenrechtenproblematiek (5000-10000 woorden)

In jaar 1 worden 3 of 4 bijeenkomsten voorzien met de studenten die dit project kiezen:

 • Bijeenkomst 1: voorstellen valorisatieproject
 • Eerste semester: 1 of 2 sessies om kennis te maken met de aanpak: we lezen allemaal een werk waarover al een leesgroepdossier bestaat, en we lezen het dossier
 • Het te bespreken werk wordt gekozen tegen de start van het tweede semester op voorstel van de student
 • Laatste bijeenkomst: Presentatie onderzoeksplannen binnen het groepje

In jaar 2 worden verschillende rondes feedback gegeven om te komen tot een kwalitatief eindproduct. Er zijn 4 bijeenkomsten in jaar 2:

 • Bijeenkomst 1: begin oktober: terug opstarten
 • Bijeenkomst 2: midden februari: bespreking eerste draft
 • Bijeenkomst 3: net voor de paasvakantie: bespreking tweede draft
 • Bijeenkomst 4: twee weken voor de deadline (dus rond 1 mei): bespreking derde draft

Proces

Als je geïnteresseerd bent om een masterproef te schrijven binnen dit project, contacteer dan prof. Brems per e-mail: eva.brems@ugent.be.

Language:
 • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!