Subscribe!

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our latest news & events.

Back to all theses

Rule 9 submission: meewerken aan de naleving van EHRM arresten

De masterproeven bij Prof. Brems kaderen dit jaar in 2 initiatieven van onderzoeksvalorisatie. Het zijn dus wat de vorm (en deels ook de inhoud) betreft geen typische masterproeven.

In dit project over ‘rule 9 submissions’ is plaats voor 6 studenten.

Een ‘Rule 9 submission’ is een dossier dat wordt ingediend bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa in het kader van het toezicht op de naleving van arresten van het EHRM.

De vooropgestelde output in dit project is dubbel:

  • Een ‘Rule 9 submission’ in het Engels (ca. 10 blz)
  • Een onderzoeksverslag in het Nederlands

In jaar 1 worden 3 bijeenkomsten voorzien met de studenten die dit project kiezen:

  • Training ‘Rule 9’
  • Brainstorm na selectie arresten
  • Presentatie onderzoeksplannen

In jaar 2 worden verschillende rondes feedback gegeven om te komen tot een kwalitatief eindproduct. Er zijn 4 bijeenkomsten in jaar 2:

  • Bijeenkomst 1: begin oktober: onderzoekstaken voor iedereen bepalen
  • Bijeenkomst 2: midden februari: bespreking eerste draft
  • Bijeenkomst 3: net voor de paasvakantie: bespreking tweede draft
  • Bijeenkomst 4: twee weken voor de deadline (dus rond 1 mei): bespreking derde draft

Over Rule 9: https://www.coe.int/en/web/execution/nhri-ngo https://www.einnetwork.org/rule-9-submission-guide

Proces

Als je geïnteresseerd bent om een masterproef te schrijven binnen dit project, contacteer dan prof. Brems per e-mail: eva.brems@ugent.be.

Language:
  • Nederlands

Subscribe

Don't miss out on our latest events!